GranAce

โตโยต้า แกรนเอส หรือที่บ้านเราเรียกว่ามาเจสตี้ เป็นรถดัดแปลงมาจากรถตู้โตโยต้าไฮเอส รถรุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งถูกเลือกเข้าประจำการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่ต้องการความสบายในทุกที่นั่ง ความจุสูงสุด 5 ท่าน ใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ 5-6 ใบใหญ่ ใบเล็ก ๆ อีกประมาณ 2 ทั้งนี้ก็ขึ้นกับวิธีการจัดวางและแบบของของกระเป๋าตลอดจนการเลื่อนเบาะไปด้านหน้าได้มากแค่ไหน หากต้องการห้องโดยสารกว้างขึ้นเหยียดเท้าได้มาก ช่องเก็บกระเป๋าก็จะลดลง

ค่าบริการ วันละ 85,000 เยน


รวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าที่พักคนขับ ค่าอาหารคนขับ ให้บริการได้ในบางพื้นที่ เนื่องจากมีรถเพียงคันเดียว

ให้บริการวันละ 12 ชั่วโมง

ระยะทางไม่เกิน 400 กิโลเมตร

ไม่เกิน 21:00 ของแต่วัน แม้ระยะเวลายังไม่ครบ 12 ชั่วโมงก็ตาม

คนขับจะไม่ทำไกด์ ไม่รับเป็นล่ามแปลงาน รับแปลเฉพาะหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้รถหรือบริการเสริมต่าง ๆ เช่น จองร้านอาหาร ช่วยเช็กอิน หรือช่วยประสานกับทางโรงแรม ร้านอาหาร และไม่ร่วมรับประทานอาหารกับลูกค้า หากลูกค้าต้องการใช้คนขับเสมือนไกด์หรือใช้เป็นล่ามแปลภาษาอย่างเป็นทางการจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มและต้องตกลงกับคนขับเอง

 644 total views,  1 views today