GranAce

โตโยต้า แกรนเอส หรือที่บ้านเราเรียกว่ามาเจสตี้ เป็นรถดัดแปลงมาจากรถตู้โตโยต้าไฮเอส

ค่าบริการ วันละ 85,000 เยน ใช้บริการ 2 วันติดต่อกันขึ้นไปวันละ 80,000 เยน

รวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าที่พักคนขับ ค่าอาหารคนขับ ให้บริการได้ในบางพื้นที่ เนื่องจากมีรถเพียงคันเดียว

ให้บริการวันละ 12 ชั่วโมง

ระยะทางไม่เกิน 400 กิโลเมตร

ไม่เกิน 21:00 ของแต่วัน แม้ระยะเวลายังไม่ครบ 12 ชั่วโมงก็ตาม

คนขับจะไม่ร่วมรับประทานอาหารกับลูกค้า

 511 total views,  2 views today