การนำพืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่น

ภาพจากเว็บไชต์ maff.go.jp

การนำพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอก หรือผลิตภัณฑ์จากพืชทุกชนิดเข้าประเทศญี่ปุ่น ในสมัยก่อนแทบจะสบายๆ มีของต้องห้ามที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเต็มที่ถูกยึดของที่สนาม แต่ในปัจจุบันหาเป็นเช่นั้นไม่ เพราะมีข้อจำกัดตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว กล่าวคือต้องมีใบรับรองการตรวจโรคพืชจากประเทศต้นทางมาแสดงต่อเจ้าหน้ากักกันพืชที่ท่าอากาศยานหรือท่าเรือที่เรานำของติดตัวมาขณะเดินทางเข้าญี่ปุ่น ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชจากต่างประเทศไม่ให้เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง

ของอะไรก็ตามที่เคยห้ามเข้าก็ยังห้ามเข้าอยู่นะครับ เช่นพริกสด มะม่วง ขมิ้น (เท่าที่จำได้) และมีอีกหลายรายการครับที่ห้ามนำเข้า

การนำพืชจากต่างประเทศเข้าประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะด้วยการขนส่งสินค้า นำเข้ามาเป็นสัมภาระติดตัว หรือส่งไปรษณีย์ ฯลฯ ไม่ว่าจะมีปริมาณมากน้อยเพียงใดหรือด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ต้องเข้ารับการตรวจสอบการนำเข้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีโรคและแมลงศัตรูพืชติดกับพืชเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น 

เมื่อนำพืช เข้ามาในประเทศญี่ปุ่น ตามกฎหมายจะต้องมีการยื่นใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออก และมีการตรวจสอบการนำเข้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพืช
หากไม่มีการแสดงใบรับรองสุขอนามัยพืช พืชจะถูกนำไปกำจัด อาจบังคับใช้บทลงโทษตามกฎหมายในกรณีที่มีการละเมิด เช่น การนำเข้าโดยปราศจากใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือปราศจากการตรวจสอบการนำเข้าพืช: ท่านจะถูกจำคุกเป็นเวลาสูงสุดสามปีหรือถูกปรับสูงสุดหนึ่งล้านเยน

น่ากลัวตรงนี้แหละ จับปรับหรืออาจโดนจำคุกด้วย โดยเฉพาะผู้ที่นำสิ่งของที่ต้องผ่านการตรวจเมื่อมาถึงญี่ปุ่นแล้วไม่ได้เข้าไปรับการตรวจโดยฝ่ายกักกันโรคพืช อาจจะต้องถูกดำเนินคดีโทษสูงสุดคือจำคุก

 รถเช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ เที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัว ทัวร์ญี่ปุ่นตามสั่ง

รถเช่าพร้อมคนขับในประเทศญี่ปุ่น

จัดทัวร์ส่วนตัว จัดทัวร์ตามสั่ง

Loading