GrandCabin

TOYOTA GrandCabin

รถยนต์นั่งเอนกประสงค์ขนาด 9 ที่นั่งโดยสาร เหมาะสำหรับคณะไม่เกิน 9 ท่าน สามารถขนสัมภาระได้ปริมาณมาก

ค่าบริการ

 • ค่าบริการรับ หรือ ส่งท่าอากาศยาน หรือการย้ายโรงแรม คิดเป็นเที่ยวแบบจุดต่อจุดไม่มีการแวะเที่ยวยกเว้นการแวะพักเข้าห้องน้ำหรือแวะรับประทานอาหารตามเส้นทางผ่าน ค่าบริการ ขึ้นกับระยะทางจากจุดรับไปยังปลายทาง
 • โตเกียว วันละ 80,000 เยน 
 • ชิบะ คะนะกะวะ ไซตะมะ วันละ 80,000 เยน 
 • ฟุจิ นิกโก โกเต็มบะ ฮะโกะเนะ วันละ 80,000 เยน
 • ข้ามเขต จากนาริตะไปฟุจิ โกเต็มบะ ฮาโกเน หรือนิกโก ไปกลับภายใน 1 วัน 85,000 เยน
 • จังหวัดอื่นๆ บนเกาะฮนชู เช่น โทชิงิ ยะมะนะชิ โอซากา นาโกยา เกียวโต วันละ 80,000 เยน
 • เกาะชิโกกุ ค่าบริการวันละ 80,000 เยน และต้องใช้บริการ 2 วันติดต่อกันขึ้นไป
 • เกาะฮกไกโด เกาะคิวชู* ค่าบริการวันละ 85,000 เยน
 • พื้นที่อื่นๆ พิจารณาแบบรายต่อราย
 • ฐานปฏิบัติการ อยู่เมืองหลักคือ ซัปโปโร โตเกียว และโอซากา หากใช้บริการพื้นที่นอกฐานหลักสามเมืองดังกล่าว ค่าบริการอาจสูงขึ้นตามระยะทางจากฐานที่ใกล้ที่สุด การรับและส่งไปยังเมืองอื่นๆ นอกฐาน ตัวอย่าง รับจาก นาโกยาไปฟุจิ ค่าบริการจะแตกต่างจากรายการที่ได้กล่าวไว้ แม้ระยะทางที่ลูกค้าใช้งานจริงจะไม่เกินระยะที่ให้บริการต่อวัน โดยคิดจากระยะทางไปกลับแม้ลูกค้าจะใช้บริการเพียงขาเดียว
 • ค่าบริการแบบวันเดียวในบางพื้นที่อาจสูงกว่าค่าบริการเหมาจ่ายเต็มวันทั่วไป (โปรดสอบถามก่อน) โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งไม่มีรถประจำอยู่

* เกาะคิวชู เกาะโอกินาวา ต้องใช้บริการอย่างน้อย 4 วันติดต่อกันขึ้นไป

ค่าบริการเหมาจ่ายรวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าที่พักคนขับ ค่าประกันอุบัติเหตุทางรถยนต์ (ไม่รวมค่าขึ้นฟุจิทุกชั้น)

เงื่อนไขการใช้รถเช่าพร้อมคนขับ
– วันละ 400 กิโลเมตร โดยนับระยะทางจากจุดเริ่มต้นถึงจุดหมายปลายทาง เช่นโรงแรม ที่พัก ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ ท่าเรือ เป็นต้น

– วันละ 12 ชั่วโมง โดยนับจากเวลานัดหมาย เช่นนัด 08:00 น. แต่ออกรถจริงในเวลา 09:00 น. สามารถใช้รถได้ถึง 20:00 น. การเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง โดยต้องไม่เกิน 22:00 น.ก่อนวันรุ่งขึ้นของการใช้บริการ

– ไม่เกิน 21:00 น. แม้การใช้รถยังไม่ครบ 12 ชั่วโมง หรือยังไม่ครบระยะทางที่กำหนด การให้บริการก็จะสิ้นสุดลงในเวลา 21:00 น. หากลูกค้าต้องการใช้รถต่อต้องขึ้นกับความสมัครใจของคนขับรถ ในกรณีนี้ทางเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มกับลูกค้า แต่ต้องการให้คนขับได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ พร้อมให้บริการลูกค้าในวันถัดไป ยกเว้นวันที่ต้องส่งออกสนามบิน ไม่เกิน 23:59 น. หรือมีเหตุจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่นการจราจรติดขัดแบบไม่ทราบล่วงหน้า ส่วนสาเหตุของการจราจรติดขัดเป็นปกติในบางเส้นทางคนขับจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าไม่ถือว่าเป็นความจำเป็น

(การจำกัดระยะทางและเวลาให้บริการในแต่ละวันไว้ เพื่อไม่ให้ลูกค้าและพนักงานขับเหนื่อยล้ากับการเดินทางมากเกินไป โดยเฉพาะพนักงานขับรถจำเป็นต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อให้ร่างกายพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าในวันถัดไป หรือหากในแต่ละวันนั่งรถระยะทางไกลโอกาสในการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ จะลดน้อยลงไป)

หมายเหตุ
กรณีใช้รถเกินเงื่อนไขในแต่ละวัน คนขับรถจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้พิจารณา

จองรถติดต่อทางไลน์ไอดี  0948599889

การติดต่อในช่องทางต่างๆ อาจจะไม่ได้รับการตอบกลับในทันที เนื่องจากกำลังขับรถหรือกำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่ ทางเราจะรีบตอบกลับหรือโทรกลับหาท่านทันทีที่ทำได้ และขออภัยในความไม่สะดวก

 1,444 total views,  1 views today