COMMUTER

TOYOTA HIACE COMMUTER ขนาด 13 ที่นั่งโดยสาร และ ไม่มีสัมภาระ

ค่าบริการ

 • ค่าบริการรถตู้รุ่นคอมมิวเตอร์ความจุสูงสุด 13 ที่นั่งสำหรับผู้โดยสาร รับ หรือ ส่งท่าอากาศยาน หรือการย้ายโรงแรม คิดเป็นเที่ยวแบบจุดต่อจุดไม่มีการแวะเที่ยวยกเว้นการแวะพักเข้าห้องน้ำหรือแวะรับประทานอาหารตามเส้นทางผ่าน  ค่าบริการ ขึ้นกับระยะทางจากจุดรับไปยังปลายทาง โปรดสอบถามก่อน

 • โตเกียว วันละ 90,000 เยน 
 • ชิบะ คะนะกะวะ ไซตะมะ วันละ 85,000 เยน
 • ฟุจิ นิกโก โกเต็มบะ ฮะโกะเนะ แบบเช้าไปเย็นกลับวันเดียวจากโตเกียว 90,000 เยน
 • จังหวัดอื่นๆ บนเกาะฮนชู เช่น โทชิงิ ยะมะนะชิ โอซากา นาโกยา เกียวโต เกาะชิโกกุ ค่าบริการวันละ 85,000 เยน
 • เกาะฮกไกโด เกาะชิโกกุ เกาะคิวชู โอกินาวา ค่าบริการวันละ 90,000 เยน (เกาะติวชู โอกินาวา ต้องใช้บริการอย่างต่ำ 4 วันติดต่อกันขึ้นไป)
 • พื้นที่อื่นๆ พิจารณาแบบรายต่อราย
 • กรณีข้ามเขตจากนาริตะไปฟุจิ นิกโก โกเต็มบะ ฮะโกะเนะ 90,000 เยน
 • ค่าบริการแบบวันเดียวในบางพื้นที่อาจสูงกว่าค่าบริการเหมาจ่ายเต็มวันทั่วไป (โปรดสอบถามก่อน) โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งไม่มีรถประจำอยู่
 • ให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ไม่มีกระเป๋าเดินทางหรือมีกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กแบบสะพายหลังเท่านั้น
รถตู้ขนาด 13 ที่นั่ง ไม่มีที่ใส่กระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระ
หากมีกระเป๋าเดินทาง ที่นั่งแถวหลังหลังสุดจะถูกพับเก็บเพื่อวางกระเป๋า ทำให้ที่นั่งหายไป 4 ที่นั่ง

(ถ้ามีกระเป๋าเดินจะเหลือที่นั่งเพียง 9 ท่าน)

ค่าบริการเหมาจ่ายรวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าที่พักคนขับ ค่าประกันอุบัติเหตุทางรถยนต์ ไม่รวมค่าขึ้นฟุจิทุกชั้น

เช่ารถติดต่อทางไลน์ไอดี 0948599889

หรือโทรศัพท์ 0894957777

เงื่อนไขการให้บริการ

 • วันละ 12 ชั่วโมง โดยนับจากเวลานัดหมาย
 • ระยะทางจากจุดรับไปถึงหมายปลายทาง 400 กิโลเมตร
 • ไม่เกิน 21:00 น.ของแต่ละวัน โดยไม่จำเป็นต้องครบ 12 ชั่วโมง หรือระยะทาง 350 กิโลเมตร

ข้อมูลล่าสุดเดือนพฤษภาคม 2564 ทางโตโยต้าแห่งประเทศญี่ปุ่น ยังไม่มีการนำรถตู้รุ่นใหม่ออกมาจำหน่าย นอกจากนี้ทางผู้แทนจำหน่ายยังไม่ได้แจ้งว่าโอกาสนำรุ่นใหม่เข้ามาทำตลาดในประเทศญี่ปุ่นแทบเป้นไปไม่ได้เลย ปัจจุบันได้ทำการเปลี่ยนแปลงชนิดของเครื่องยนต์จากเดิม KD เป็น GD เรียบร้อยแล้ว

 1,540 total views,  1 views today