พิษโควิด

TOYOTA GRANACE

ล่าสุด 5 มกราคม 2563 จะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและปริมณฑลตั้ง 8 – 31 มกราคม 2564

สถานการณ์เกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่เริ่มต้นจากประเทศจีนแล้วระบาดไปทั่วโลก ยังไม่มีทีท่าว่าจะควบคุมการระบาดได้ ในขณะที่ประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่างก็เร่งพัฒนาวัคซีนออกมาใช้ แต่ก็ยังไม่มีวัคซีนของประเทศใดออกมาใช้ได้ในตอนนี้ ภาคธุรกิจหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางโดยเฉพาะการบินระหว่างประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วง มีหลายสายการบินต้องปิดตัวลง บางสายการบินก้ต้องหยุดทำการบิน หลายประเทศปิดประเทศตัวเองห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศ รวมทั้งประเทศไทย มีคนไทยตกค้างอยู่ในต่างประเทศจำนวนมาก ไม่สามารถเดินทางกลับได้เพราะมีข้อจำกัดเรื่องเที่ยวบินที่ต้องจัดสรรโดยทางการของไทย คนไทยที่ต้องการกลับไทยต้องขออนุญาตกับทางสถานทูตไทยที่ประจำอยู่ประเทศนั้นๆก่อนจึงจะเดินทางได้ กฎเณฑ์ในแต่ละครั้งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ของให้ติดตามข่าวสารจากสถานทูตไทยในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่

ในวันสิ้นปีที่ผ่านมามีรายงานว่าตรวจพบผู้ติดเชื้อถึง 4,520 ราย ทำให้รัฐบาลท้องถิ่นกรุงโตเกียวและจังหวัดไซตามะ คานากาวะ และชิบะ ออกมากดดันรัฐบาลกลางให้ประกาศภาวะฉุกเฉิน

ส่วนวัคซีนคาดว่าจะเร่งฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างเร็วประมาณกลางเดือนกุมภาพันธุ์ หลังจากนั้นจะได้ฉีดให้แก่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่นผู้มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุ เป็นต้น

บริการรถเช่าพร้อมคนขับในประเทศญี่ปุ่น ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0894957777

Loading