เที่ยวโอซากา

โอซากา (ออกเสียงตามหลักทับศัพท์ โอซะกะ) ถอดเสียงมาจากคำว่า Oosaka แต่เขียนในรูป Osaka 大阪  เขียนเป็นฮิระกะนะว่า おおさか หรือ โอะโอะซะกะ เดิมเขียนเป็นคันจิว่า 大坂 แปลว่าเนินใหญ่ หรือเนินเขาใหญ่ แต่คนไทยเรานิยมเรียกว่าโอซาก้า (แอบงงนะทำไมต้อง โอซาก้า ไม่พิมพ์โอซากา กดเพิ่มไม้โททำไมกัน แค่เสียงพูดก็พอจะอนุโลมได้ แต่การเขียนหรือพิมพ์มันทำให้เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ยิ่งส่งข้อมูลผ่านสื่อก็เสียจำนวนไบท์ เปลืองแบนด์วิดธ์โดยใช่เหตุ)

จังหวัดโอซากา อีกนัยยะหนึ่งคือมหานครโอซากา เพราะภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าฟุ หรือมหานคร (อ้าว แล้วโตเกียวล่ะ โตเกียวก็เป็นอภิมหานครไปแล้วกัน) เช่นเดียวกับเกียวโตหรือเคียวโตะ

 

โอซะกะ เป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองที่มีสถานะเป็นนครโดยข้อบัญญัติรัฐบาลญี่ปุ่น

นครโอซะกะมีประชากรทั้งหมดประมาณ 2.7 ล้านคน แต่ในช่วงเวลาทำงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.7 ล้านคน ซึ่งเป็นรองเพียงแต่โตเกียวเท่านั้น อัตราส่วนประชากรกลางวันต่อกลางคืนเท่ากับ 141 เปอร์เซ็นต์ นครตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำโยะโดะ อ่าวโอซะกะ และทะเลเซะโตะ

โอซะกะเป็นเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งการค้าและวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น มีสมญาว่า ครัวของชาติ (天下の台所) เพราะเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเอะโดะ และปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเมืองหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น

 

 กำลังปรับปรุงบทความ

Loading