เที่ยวโตเกียว

อภิมหานครโตเกียวเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและธุรกิจของญี่ปุ่นเต็มไปด้วยตึกระฟ้า ในอดีตสมัยโชกุนปกครองญี่ปุ่นเป็นศูนย์กลางอำนาจของฝ่ายโชกุน โดยสำนักของโชกุนคือพระราชวังอิมพีเรียลในปัจจุบัน หลังสงครามแย่งชิงอำนาจระหว่างฝ่ายโชกุนและฝ่ายจงรักภักดีต่อจักรพรรดิญี่ปุ่นจบลง ชัยชนะเป็นของฝ่ายจงักภักดีต่อจักรพรรดิ ฝ่ายชนะถวายคืนพระราชอำนาจการปกครองแด่จักรพรรดิเมจิ พระองค์ได้ย้ายเมืองหลวงจากเกียวโตมายังโตเกียว ในสมัยแรกชื่อว่า โตเก (เขียนเป็นภาษาคันจีว่า 東京) ภายหลังได้เปลี่ยนใหม่เป็นโตเกียว แปลว่าเมืองหลวงแห่งตะวันออก โตเกียวมักจะเป็นจุดเริ่มของการท่องเที่ยวญี่ปุ่นสำหรับการมาเยือนครั้งแรก มีท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ และท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เป็นท่าอากาศยานหลักในการเดินทางเข้าสู่โตเกียว

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกรุงโตเกียว อันดับแรกที่ใคร ๆ ก็ต้องมาเยือน วัดเซ็นโซ หรือวัดอะซะกุซะ

อะซะกุซะ ไม่ได้มีแค่วัด ย่านอะซะกุซะเป็นอีกย่านหนึ่งที่เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นย่านชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนด้านการค้าและ ศิลปะการแสดงดั้งเดิม มาตั้งแต่ในโชกุน ปัจจุบันก็ยังคงหลงเหลือร้านค้าดั้งเดิมและอาคารบ้านเรือนเก่าแก่อยู่ ทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะมือใหม่

ใกล้ ๆ กันก็ยังหอโตเกียวสกายทรี หอคอยส่งสัญญาณสูงคลื่นวิทยุโทรทัศน์สูงถึง 634 เมตร สามารถขึ้นไปชมภาพมุมสูงของโตเกียว ในวันที่ฟ้าเปิดเราสามารถเห็นฟุจิได้อย่างชัดเจน

Loading