ญี่ปุนวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยเกาะกว่าสามพันเกาะ มีเกาะใหญ่สี่เกาะหลักและอีกหนึ่งหมู่เกาะสำคัญ

  1. เกาะฮนชู (本州) เป็นเกาะใหญ่ที่สุด เป็นเกาะหลัก ศูนย์กลาวเศรษฐกิจและการเมืองอยู่บนเกาะนี้ ไม่ว่าจะโตเกียว โยโกฮามา นาโกยา โอซากา ก็ล้วนแต่อยู่บนเกาะฮนชู
  2. ฮกไกโด (北海道)
  3. คีวชู (九州)
  4. ชิโกะกุ (四国)
  5. หมู่เกาะริวกิว

ญี่ปุ่นมีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปี ถึง สามหมื่นห้าพันปี จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ามีประชากรอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้มากว่าหนึ่งแสนปีแล้ว

ด้วยความที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศซึ่งมีแต่เกาะการติดต่อกับสังคมภายนอกเป็นไปด้วยความยากลำบาก สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่างจากชนชาติอื่น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีส่วนคล้ายกับจีนและเกาหลี

กำลังปรับปรุง

Loading